Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Toch eerder het mes in de jubelton

Eind vorig jaar werd bekend dat de jubelton zijn langste tijd gehad heeft. Toch zou de fiscaal vriendelijke schenking voor de koop van een woning pas in 2024 verdwijnen. Het kabinet heeft nu vrij abrupt besloten om  de jubelton in 2023 alsnog drastisch te verlagen. Daarnaast is de vraag of het mogelijk blijft om de schenking uit te smeren over meerdere jaren.

De jubelton is ooit in het leven geroepen om starters aan een woning te helpen. Door de grote schaarste op de woningmarkt blijkt dat er ook een keerzijde is aan de regeling. Het resulteert in ongelijke kansen op een eigen woning. Daarnaast drijft het de prijs van dure woningen verder op, aangezien er meer geld voor woningen beschikbaar komt.

Jubelton volgend jaar naar €27.231
De coalitie heeft in het afgelopen regeerakkoord afgesproken de jubelton af te schaffen. Tot ongenoegen van verschillende politieke partijen zou dit volgens het akkoord pas in 2024 gebeuren. Inmiddels heeft het kabinet alsnog gehoor gegeven aan de kritiek. Het gevolg is dat de jubelton van €106.671 nu naar €27.231 wordt verlaagd in 2023. Een flinke daling dus. Volledige afschaffing volgt vervolgens in 2024.

Directe afschaffing kan IT systeem niet aan
De hoogte van de jubelton wordt in 2023 gelijk getrokken met de eenmalig verhoogde vrijstelling van €27.231. Ook deze beslissing kreeg de nodige kritiek uit de Kamer. De roep klinkt nog steeds om de jubelton direct af te schaffen. Volgens Minister van Rij is dit echter niet mogelijk omdat de IT-systemen van de belastingdienst die wijziging niet aan kunnen. Daarnaast zou het volgens van Rij ook geen zin hebben om de schenkingsvrijstelling naar €0 te brengen, omdat er sowieso de mogelijkheid is om eenmalig €27.231 belastingvrij aan kinderen te schenken. Die kunnen de schenking besteden aan het kopen van een woning.

Jubelton en verhoogde vrijstelling is of-of
De keuze voor jubelton of verhoogde vrijstelling sluiten elkaar uit. Je kiest dus óf voor de jubelton óf voor de eenmalig verhoogde vrijstelling. Wanneer je kiest voor de jubelton, moet je het ontvangen bedrag gebruiken voor de eigen woning. De schenking kan in dat geval gebruikt worden voor:

  • Het aankopen, verbeteren of onderhouden van de woning
  • Het aflossen van de eigenwoningschuld
  • Het aflossen van een restschuld van een verkochte eigen woning
  • Het afkopen van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Nog onduidelijkheid over spreiding
Het plan om de jubelton in 2024 te laten verdwijnen blijft overeind. Op dit moment mag je de schenking spreiden over drie jaar. Zo kan je in 2022 eerst €30.000 schenken, in 2023 €40.000 en in 2024 €36.671. Mogelijk komt aan deze spreiding in 2024 een einde of wordt er tot 2026 een overgangsbeleid gehanteerd. Uit de beantwoording van Kamervragen over de vrijstelling eigen woning op 1 maart blijkt dat de overheid hier nog een besluit over moet nemen.

Wilde jij nog een schenking doen aan je (klein)kinderen voor de aankoop van een woning? Wacht dan niet te lang. Dit jaar kun je nog ruim een ton schenken. Vanaf 2023 is dat nog maar €27.231. Benieuwd wat de mogelijkheden in jouw situatie zijn? Onze adviseurs kunnen dat klip en klaar voor je in kaart brengen. Via onderstaand contact formulier neem je vrijblijvend contact op.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

A.C. Koijen & Partners maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie