Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Bedrijven onderschatten cyberrisico’s

Een digitale aanval op een gemeente of universiteit, het stilleggen van de Rotterdamse haven of een bedrijf dat losgeld betaalt aan cybercriminelen om weer in de eigen systemen te kunnen. Voorbeelden genoeg van incidenten uit de afgelopen tijd. Het afdekken van risico’s met een cyberverzekering dreigt duurder te worden. Niet alleen grote ondernemingen moeten hier rekening mee houden.

Verzekeraar AON noemt Nederland een geliefd doelwit voor cybercriminelen. Redenen zijn de hoge digitaliseringsgraad in combinatie met het massale thuiswerken. Door de toegenomen risico’s kijken verzekeraars kritischer naar het cyberrisicoprofiel van organisaties.

Cybersecurity op agenda directie
Marie-Louise de Smit, Cyberdeskundige bij AON, stelt dat de cybersecurity simpelweg verbeterd moet worden bij veel organisaties. “De vraag is niet of je getroffen wordt door een aanval, maar wanneer. Het onderwerp behoort op de agenda van de directie te staan en niet ‘uitbesteed’ te worden aan de IT-afdeling. Het besef dat bij bijvoorbeeld een ransomwareaanval een volledige bedrijf stil kan vallen, reputatieschade veroorzaakt en het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt, is nog te weinig aanwezig.”

Mogelijke scenario's cyberverzekeringen 
De Smit voorziet twee mogelijke scenario’s voor de toekomst van de verzekeringsmarkt. “Of we verbeteren massaal, over de gehele breedte van het bedrijfsleven, onze cybersecurity. Verzekeraars blijven dan hoogstwaarschijnlijk geneigd om het restrisico te verzekeren, omdat er dan ook een brede basis is aan maatregelen waardoor de schade beperkter wordt. 

Wat echter ook kan, maar niet wenselijk is, is dat cyberverzekeringen enorm duur worden en alleen voor hele grote bedrijven nog betaalbaar zijn. Ook dan zal de voorwaarde zijn dat zij hun beveiliging tegen cyberincidenten heel goed op orde hebben. Vergelijk het met een lekkend dak: als je daar niets of te weinig aan doet, blijf je er last van houden, leidt het tot meer schade en kan een verzekeraar ook zeggen dat ze je niet verzekeren.”

Wat dekt de gemiddelde cyberverzekering?
Iedere verzekeraar bepaalt zelf de dekking en voorwaarden. Denk aan de volgende situaties waarin een cyberverzekering de schade kan dekken:

  • Inbraak in systemen
  • Omzetverlies door digitale criminaliteit
  • Digitale aansprakelijkheid
  • Schending privacy na datalek
  • Boetes na overtreden privacy-wetgeving

In dit eerdere artikel lees je meer over de dekking van cyberverzekeringen. 

Het afdekken van cyberrisico’s begint bij een goede inventarisatie. Welke risico’s loopt jouw organisatie en hoe maak je de kans op calamiteiten zo klein mogelijk? Zorg verder voor een draaiboek voor het geval er toch klantgegevens op straat liggen, iemand toegang heeft gekregen tot systemen of er sprake is van andere cybercriminaliteit. Een beroep op de cyberverzekering is het laatste station, wanneer het al fout is gegaan.   

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

A.C. Koijen & Partners maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie