Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Pensioenregeling ontbreekt bij veel bedrijven

Meer dan 850.000 Nederlandse werknemers hebben geen pensioenregeling. Deze statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek vallen fors hoger uit dan eerdere schattingen van de overheid. Op het totaal van alle bedrijven heeft 29 procent geen pensioenregeling. Misschien valt jouw bedrijf daar ook onder. Wist je dat de tarieven van pensioenbeheerders de afgelopen jaren zijn gedaald? Bovendien heeft een collectieve regeling andere belangrijke voordelen.  

Vooral kleinere organisaties zien niets in aansluiting bij een pensioenaanbieder. De belangrijkste redenen zijn kosten en angst voor administratieve rompslomp. Daarnaast is er te weinig vertrouwen in de kwaliteit van pensioenregelingen.

Werknemers ondernemen zelf geen actie
Veel werkgevers die geen collectieve regeling aanhouden, geven hun werknemers wel een maandelijkse extra. Het is de bedoeling dat de werknemer deze opslag gebruikt voor het individueel opbouwen van pensioen. In de praktijk werkt het anders, 9 van de 10 zet het bedrag niet in als appeltje voor de dorst. Het risico bestaat dat het ‘pensioengeld’ wordt uitgegeven aan dagelijkse aankopen of verdwijnt in het potje voor de vakantie.

Pensioenregeling als secundaire arbeidsvoorwaarde
Als werkgever heb je de plicht om werknemers goed in te lichten over het pensioenbeleid van je onderneming. Ook van het ontbreken van een pensioenregeling dient de werknemer goed op de hoogte te zijn. Groeit je bedrijf, of is er meer vraag dan aanbod naar arbeid in de branche waar je actief ben, dan kan je vroeg of laat niet om een regeling heen. Bij het aantrekken of behouden van personeel is het ontbreken van een (fiscaal interessant) pensioenplan geen voordeel.

Tarieven collectieve regelingen dalen
In de afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe pensioenuitvoerders op de markt actief geworden. Het voordeel van de toenemende concurrentie zijn dalende tarieven voor het pensioenbeheer. Een positieve eigenschap van een beschikbare premieregeling is verder dat de hele pensioenpremie ingelegd dient te worden aan de pensioenopbouw. Kosten moeten apart gerekend worden en mogen niet automatisch van de pensioeninleg worden afgetrokken. Dit geeft meer financiële transparantie.

Een collectieve pensioenregeling kent nog meer voordelen, te weten:

  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd. Het voordeel hiervan is dat de pensioenuitvoerder onder voorwaarden de premiebetaling overneemt na 2 jaar ziekte. Zowel de opbouw van de werknemer zelf als het nabestaandenpensioen wordt hierdoor gecontinueerd.
  • Voor ieder budget toepasbaar. Je kunt als werkgever een basisoplossing aanbieden. Werknemers kunnen er vervolgens zelf voor kiezen om dit aan te vullen.


Maatwerk lastiger
Een collectieve pensioenregeling is in principe hetzelfde voor alle medewerkers. De afspraken liggen vast in de arbeidsvoorwaarden en kunnen niet eenzijdig aangepast worden. Het is goed om je hiervan bewust te zijn. Zo is het maken van uitzonderingen lastiger. Wil je toch afwijken van de standaard, dan dien je in overleg te gaan met de pensioenuitvoerder. Reken daarbij op extra administratie en mogelijk ook aanvullende kosten. Leg de gewijzigde afspraken daarnaast goed vast in een document dat ook de werknemer accordeert.

Het aanbieden van een pensioenregeling gaat gepaard met kosten. Toch heb je er ook als werkgever profijt van. Het kan je ontzorgen, zodat je bezig kunt zijn met ondernemen in plaats van met pensioenzaken. Daarnaast levert het loyaliteit onder werknemers op, wat uiteindelijk goed voor de zaak is.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

A.C. Koijen & Partners maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie