Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

NHG-hypotheek: lopende jaar telt straks verplicht mee

Ondernemers die een NHG-hypotheek af willen sluiten, hebben daar tegenwoordig een inkomensverklaring voor nodig. Dit geldt sinds dit jaar voor alle ondernemers die tenminste één jaar actief zijn. Het overhandigen van de IB-aangiftes is niet afdoende meer. Ook de voorwaarden zelf veranderen. Zo wordt het vanaf 1 juli verplicht om het lopende jaar mee te nemen bij het berekenen van de mogelijkheden.

De inkomensverklaring bestaat al langer en was voorheen alleen verplicht voor ondernemers die 12 tot 36 maanden actief waren. Nu is deze leeftijdsgrens opgeheven.

Hoe wordt het inkomen vastgesteld?
De financiële prestaties van je bedrijf zijn bepalend voor de NHG-hypotheek die je kunt afsluiten. De belangrijkste criteria zijn:

  • Het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit loondienst en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag je maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Dat heeft echter een sterk effect op de maximaal mogelijke hypotheek, aangezien het gemiddelde in dat geval nog steeds over drie jaar wordt berekend.
  • Heb je in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.


Vanaf juli lopend boekjaar meenemen
Per 1 juli 2019 moet je als ondernemer bij de aanvraag van een NHG-hypotheek verplicht cijfers van het lopende boekjaar aanleveren. Bijvoorbeeld in de vorm van de aangifte omzetbelasting. Dit geeft de stichting die de NHG-regeling uitvoert een beter beeld van de actuele stand van zaken. Is er een dalende trend van de omzet en het bedrijfsresultaat te zien, dan zal je dit moeten verklaren. Zo kan bijvoorbeeld een forse investering de winst drukken, terwijl je aannemelijk kan maken dat dit later juist voor extra omzet zorgt.

Meer mogelijk met actueel bedrijfsresultaat?
Het resultaat van het lopende jaar mag per 1 juli meetellen voor de berekening van de maximaal mogelijke hypotheek, in plaats van het oudste jaar. Vaak is dat een voordeel omdat de bedrijfsresultaten bij een gezonde groei hoger liggen dan in het verleden.

Inkomen en balanspositie corrigeren
Bij het beoordelen van de bedrijfscijfers telt meer dan alleen het saldo van je bankrekening. Er zijn ook andere factoren die invloed hebben op je bedrijfsbalans en inkomen. We noemen enkele zaken die tellen bij het beoordelen van de hypotheekaanvraag:

  • Het privé gebruiken van de bedrijfsauto heeft een negatief effect op je inkomen. Wanneer je de auto niet tot je beschikking had, zou je namelijk zelf ook kosten maken.
  • Uitgekeerd dividend mag worden meegerekend, waarbij het gemiddelde bruto dividend van de laatste drie jaar geldt.
  • Wat betreft de bedrijfsbalans hebben geld en/of beleggingen in box 3 een positief effect. Hetzelfde geldt voor een lopende achterstallige lening of een pensioen dat in eigen beheer wordt opgebouwd.


Ben je als ondernemer van plan om binnenkort een huis te kopen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden in jouw situatie? Onze hypotheekspecialisten voorzien je graag van advies over een hypotheek die past bij jouw wensen en inkomenssituatie.  

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

A.C. Koijen & Partners maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie